Kat. B

22. juni 2016

Kørekort til Alm. bil (B)

 • Teori
  • *29 lektioner
 • Lukket øvelsesplads
  • 4 lektioner
 • Kørsel på vej
  • *16 lektioner
 • Køreteknisk anlæg
  • 4 lektioner

* Dette er et minimums antal lektioner for at kunne komme til en køreprøve.

Teoriundervisningen kan påbegyndes 3 måneder før du fylder 17 år.

Er du under 18 år, skal dine forældre/myndigs indehavere underskrive en samtykkeerklæring.

Tager du kørekort som 17 årig, gælder der særlige regler om ledsaget kørsel:

Kørslen skal til enhver tid foregå med en ledsager.

Ledsageren skal opfylde følgende betingelser:

*  Være mindst 30 år

*  Have haft førerret il kategori B (almindelig bil) i de seneste 10 år på baggrund af kørekort udstedt i Danmark.

*  Være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B, der er udstedt i Danmark.

*  Ikke må være frakendt førerretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år.

Der gælder nogle særlige regler for føreren og ledsageren under kørslen.

En særlig blanket om aftalen kan hentes på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk

Som 18 årig har du lov til at køre uden ledsager.

Derudover må du køre: Lille knallert (knallert 30) uden ledsager og traktor uden ledsager.

Du skal starte i teorilokalet. Efter en 2-4 teori lektioner skal du på lukket øvelsesplads i Støvring.

Herefter starter du med de egentlige praktiske lektioner (kørsel på vej). i slutningen af forløbet skal du på køreteknisk anlæg.

Teoriprøven kan tidligst aflægges 1 måned før du fylder 17 år, og først når du har haft alle teorilektioner og har kørt 14 af de i alt 16 obligatoriske lektioner.

Køreprøven kan aflægges efter bestået teoriprøve, men først den dag du fylder 17 år og efter du har gennemført alle lektioner på vej og på køreteknisk anlæg tilfredsstillende.