Kontrol Spørgsmål

22. juni 2016

Kontrol af køretøjets udstyr.

Prøven starter normalt med en kontrol af køretøjets lovpligtige udstyr.

Under kontrollen skal aspiranten, uden brug af værktøj,
undersøge og tage stilling til, om de dele, der undersøges,
opfylder lovkravene, herunder kunne forklare hvordan kontrollen udføres.
Kontrolprøven må ikke få karakter af en teoretisk overhøring.

Styreapparat:

-Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres
ved at hjulene straks følger rattets bevægelse
(i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).

-Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens
foreskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem
min.- og max.- mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

Bremser:

-Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund når der trædes hårdt på
pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikat.

-Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.

-Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen
(efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt,
og motoren derpå startes.

-Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min.- og max.-
mærket, eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

Lygter, reflekser og horn:

-Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne
lyse.

-Nærlyset må ikke blænde.
(bedømt på overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).

-Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.

-Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.

-Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.

-Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den
bageste nummerplade.

-Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

-Hornet skal have en klar, konstant tone.

Motor- og udstødningssystem:

-Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.

-Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

-Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

-Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens
max. og min. –mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.

-Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde
bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Bærende dele:

-Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul,
eventuelt bedømt ved slidindikatorer.

-Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved,
at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

Særligt udstyr:

-Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.